Philip Bosschaerts koos het gedicht ‘De Klacht van den Oude’ van Willem Elsschot.

Jelle Van Giel koos het gedicht ‘Two’ van Gabbie Hanna.

Brent Beukelaer koos het gedicht ‘Amsterdam’ van Toon Hermans.

Rudy Trouvé koos het gedicht ‘Sensation’ van Arthur Rimbaud.

Iris Thissen koos het gedicht ‘Melopee’ van Paul van Ostaijen.

Nina Kortekaas koos het gedicht ‘A Coat’ van William Butler Yeats.

Chantal Acda koos het gedicht ‘De Nieuwe Wereld’ van Lotte Dodion.
Alle opnames voor Take 2660 zijn gemaakt met inachtname van de corona-veiligheidsmaatregelen die op dat moment van toepassing waren.

De Kiem nodigde acht componisten uit om een gedicht op muziek te zetten voor het poëzieproject De Bres Dicht.
Elk op hun eigen manier gingen ze op zoek naar muziek in poëzie, en poëzie in muziek.